ארכיונים: Content Pages

רשימת פרויקטים חלקית

תיירות תכניות אב ופיתוח תיירותי מעלות תרשיחא – תוכנית פיתוח תיירותית. פסוטה – תוכנית פיתוח תיירותית. מרחב מגידו – ניתוח הפוטנציאל התיירותי כלכלי. גני חוגה

קראו עוד »

פרוגרמה לתעסוקה מקומית

מגורים ותעסוקה בישוב כפרי מהווים אחד מאבני היסוד של החיים הכפריים-קהילתיים. בקיבוץ ובמושב התקיימה באופן מסורתי תעסוקה חקלאית. בקיבוצים התפתחה עם השנים תעשיה ענפה. כמו

קראו עוד »
תוכניות אב ותכניות כוללניות
nimrodmayan-pitronot

תוכניות אב ותכניות כוללניות

התיירות הינה אחד ממחוללי הצמיחה החשובים. פיתוח ועידוד מיזמים תיירותיים, תוך ניצול היתרונות היחסיים של כל אזור, הינו אחד מהנדבכים הבסיסים החשובים בצמיחה ופיתוח אזורי.

קראו עוד »
יעוץ לתב"ע
nimrodmayan-pitronot

יעוץ לתב"ע

תכנית בניין עיר (תב"ע), היא מסמך בעל תוקף חוקי שנועד להסדיר את השימושים בקרקע בשטח נתון כלשהו. הסדרת השימושים בקרקע נקבעה בסעיף 145 בחוק התכנון

קראו עוד »
Call Now Button