פרופיל העסק והשותפים

"פתרונות" יזום, ייעוץ, ניהול פרויקטים, הינה שותפות שתחומי פעילותה כוללים מתן פתרונות מקצועיים לפרויקטים ומיזמים בתחומי התיירות, החקלאות וההתיישבות.

צוות המשרד כולל שני שותפים, בעלי ניסיון וידע רב בתחומי ההתיישבות, הכלכלה, התיירות והמימון. כל פרויקט נבחן בראייה רב מערכתית , תוך ניתוח אפשרויות מימושו ובדיקת הכדאיות הכלכלית בהתאם.

 
התחומים המרכזיים בהם עוסק משרדנו הינם:

1. פתרונות במרחב הכפרי

 • ניתוח חקלאי אזורי הכולל מצב קיים, מגמות פיתוח והמלצות למיצוי הפוטנציאל החקלאי.
 • הכנת פרוגרמות חקלאיות (אזוריות ויישוביות).
 • ניתוח מצב קיים באזורים המשקיים והתאמתם לצרכי החקלאות העתידית.

2. פתרונות בתחום התיירות

 • תוכניות אב אזוריות, תוכניות פיתוח (אזוריות ומקומיות), פרוגרמות ויעוץ תיירותי לתב"עות.
 • סיוע בגיוס המשאבים הנדרשים להקמת הפרויקטים (מענקי מפעל מאושר, קרנות והלוואות בנקאיות).
 • הקצאות קרקע בפטור ממכרז למיזמים תיירותיים.

ניסיון של שנים רבות במערכות הציבוריות העוסקות בתחומי הפעילות (חטיבה להתיישבות, משרדי התיירות החקלאות, הכלכלה, רמ"י וכד'), יחד עם השכלה פורמאלית בתחומים הרלוונטיים, מעניקים לנו את היתרון והיכולת לתת מענה מקצועי למגוון רחב של נושאים.

במהלך עבודתנו בשירות הציבורי, בחנו, שפטנו וליווינו ישובים ופרויקטים המאפיינים את המגזר הכפרי (קיבוצים, מושבים ופרויקטים אזוריים), בתחומי החקלאות, תיירות ותעשיה בשת"פ עם משרדי הממשלה השונים. נחשפנו למגוון רחב של מיזמים, ועקבנו אחר התוצאות העסקיות של המיזמים השונים. ליוונו והנחנו את היועצים השונים בפרויקטים ובתהליכים באגודות השיתופיות.

"פתרונות" הוקמה בשנת 2005 ועוסקת כאמור במגוון רב של פרויקטים, בתחומי החקלאות והתיירות.
המשרד פועל ומכיר היטב את המאפיינים הכלל התיישבותיים, נגיש ומכיר את המערכות הממשלתיות והציבוריות.

 

"פתרונות" יזום, ייעוץ, ניהול פרויקטים, הינה שותפות שתחומי פעילותה כוללים מתן פתרונות מקצועיים לפרויקטים ומיזמים בתחומי התיירות, החקלאות וההתיישבות.

צוות המשרד כולל שני שותפים, בעלי ניסיון וידע רב בתחומי ההתיישבות, הכלכלה, התיירות והמימון. כל פרויקט נבחן בראייה רב מערכתית , תוך ניתוח אפשרויות מימושו ובדיקת הכדאיות הכלכלית בהתאם.

 
 
התחומים המרכזיים בהם עוסק משרדנו הינם:

1. פתרונות במרחב הכפרי

 • ניתוח חקלאי אזורי הכולל מצב קיים, מגמות פיתוח והמלצות למיצוי הפוטנציאל החקלאי.
 • הכנת פרוגרמות חקלאיות (אזוריות ויישוביות).
 • ניתוח מצב קיים באזורים המשקיים והתאמתם לצרכי החקלאות העתידית.


2. פתרונות בתחום התיירות

 • תוכניות אב אזוריות, תוכניות פיתוח (אזוריות ומקומיות), פרוגרמות ויעוץ תיירותי לתב"עות.
 • סיוע בגיוס המשאבים הנדרשים להקמת הפרויקטים (מענקי מפעל מאושר, קרנות והלוואות בנקאיות).
 • הקצאות קרקע בפטור ממכרז למיזמים תיירותיים.

"פתרונות" הוקמה בשנת 2005 ועוסקת כאמור במגוון רב של פרויקטים, בתחומי החקלאות והתיירות.
המשרד פועל ומכיר היטב את המאפיינים הכלל התיישבותיים, נגיש ומכיר את המערכות הממשלתיות והציבוריות.

פרופיל אישי של השותפים:

פתרונות

הדס מרקוס

דוקטורנטית בניהול ופיתוח משאבי תיירות (אוניברסיטת חיפה). תואר שני בתכנון ופיתוח משאבי תיירות, תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון MBA ולימודי יעוץ ארגוני וניהול משאבי אנוש.

עבודתה בבנק בתחום האשראי, בחטיבה להתיישבות כמלווה ישובים ובהמשך מנהלת מדור תקציב, הקנו לה ניסיון רב במגוון היבטים כלכליים. תפקידה האחרון כסגנית מנהל חבל הצפון ומנהלת אזור הגליל בחטיבה להתיישבות כלל יזום וריכוז תכניות אסטרטגיות, תכניות פיתוח, יזום וקידום הקמת ישובים חדשים (במסגרת תכניות פיתוח בגליל), הרחבות ישובים, עידוד גרעיני התיישבות, קידום וליווי פרויקטים תעסוקתיים: תיירות, תעשייה וחקלאות. זאת בתאום וחיבור משרדי הממשלה והגופים המיישבים.

שימשה בתפקיד מנכ"ל עמותת תיירות גולן, עסקה בפיתוח תיירותי אזורי, וליווי מיזמים תיירותיים. בעלת ניסיון והכרות מעמיקה של ענף התיירות.

שמשה כדירקטורית בחברה  הממשלתית "אשרא" ובחברת דוגל יזום ופיתוח (חברה שהפעילה את הלונה גל וחוף דוגל).

יועצת מוכרת ע"י משרדי החקלאות, התיירות וחונכת עסקית מאושרת ע"י משרד הכלכלה.

פתרונות

יהודה גואלמן

מהנדס בוגר הטכניון Bsc ולימודי מנהל עסקים, ניהול פרויקטים וניהול כללי. בעל ניסיון רב מעבודתו בסוכנות היהודית ובחטיבה להתיישבות כמנהל מדור ביצוע/ הנדסה של מחוז הצפון וכמנהל חבל הגולן.

במהלך עבודתו ריכז וניהל הקמת פרויקטים רבים בתחומי הבניה, הפיתוח, התיירות, התעשייה והחקלאות.

עסק בפיתוח אזורי ויישובי תוך ראיה רב מערכתית הכוללת: היבטים דמוגרפיים, תעסוקתיים וקהילתיים. העבודה כללה קשר ישיר ורציף עם כל גורמי ההתיישבות ברמה המקומית וברמה הארצית (רמ"י, משרד השיכון, הכלכלה, התיירות והמועצות האזוריות).

מומחה בתחומי הייעוץ ההתיישבותי, העסקי, התיירותי ועוסק בליווי מיזמים במגוון נושאים.

יועץ מוכר ע"י משרדי החקלאות והתיירות.

לקוחות ציבוריים שביצענו עבורם עבודות

Call Now Button