פרוגרמה למושב עובדים – נתונים

פירוט נתונים לפרוגרמה:

 1. רשימת כל בעלי נחלות, כולל: מספרי משקים, שמות המשפחות, תאריכי קליטה לאגודה, גילאי כל בני המשפחה המתגוררים בישוב.
 2. בנים ממשיכים (אם נקבעו).
 3. פירוט משפחות קהילתיות, כולל מספרי מגרשים, תאריכי קליטה וגילאי כל בני המשפחה המתגוררים בישוב.
 4. מצבת קרקע (משבצת, זמני), עפ"י חוזה עם רשות מקרקעי ישראל, כולל מפות שטחי הקרקע מאושרות ע"י רמ"י (כולל גושים וחלקות).
 5. חוזה אגודה, רמ"י (האחרון המאושר/חתום).
 6. מים (הקצבות, שימושים), ב-3 השנים האחרונות.
 7. פירוט גורמי ייצור חקלאיים (מטעים ע"פ סוגי הגידולים, גודל השטחים, חממות, בע"ח כולל הקפי ייצור/מכסות וכד'), בחלוקה עפ"י המשקים.
 8. גורמי הייצור המעובדים ע"י האגודה (שטחים וגידולים) – במידה וישנם.
 9. רשימת שטחים וגידולים המעובדים ע"י חקלאים חיצוניים שלא מהישוב (במידה וישנם).
 10. רשימת משקים: עוסקים בחקלאות (גם חלקי), לא עוסקים בחקלאות. אם ישנם משפחות שאינן פעילות במשקים שלהם אבל מועסקים במשקים אחרים, לציין מי וכמה.
 11. הגידולים המתוכננים בשטחים הזמניים שיהפכו לשטחי משבצת.
 12. פירוט גורמי ייצור לא חקלאיים (תיירות – צימרים (מס' יחידות), מסעדות, אטרקציות, תעשייה, מלאכה, מסחר וכד'), לפי משקים.
 13. פירוט מבני הציבור בישוב (מזכירות, מועדון, פעוטון, גני ילדים, בית כנסת וכד').
 14. תוכניות הרחבה (במידה וישנם).
 15. בתי ספר: היכן לומדים ילדי הישוב, יסודי ותיכון.
Call Now Button