שקופית קודמת
שקופית הבאה

"פתרונות" יזום, ייעוץ, ניהול פרויקטים, הינה שותפות שתחומי פעילותה כוללים מתן פתרונות מקצועיים לפרויקטים ומיזמים בתחומי התיירות, החקלאות וההתיישבות.
צוות המשרד כולל שני שותפים, בעלי ניסיון וידע רב בתחומי ההתיישבות, הכלכלה, התיירות והמימון. כל פרויקט נבחן בראייה רב מערכתית, תוך ניתוח אפשרויות מימושו ובדיקת הכדאיות הכלכלית בהתאם.
התחומים המרכזיים בהם עוסק משרדנו הינם:

  • תיירות – תוכניות אב, תוכניות פיתוח, פרוגרמות ויעוץ תיירותי לתב"עות. הבחינות כוללות התייחסות מעמיקה להבטים התיירותיים: פוטנציאל, הגדרת המוצר, קהלי יעד, השפעות סביבתיות ולמשמעויות הכלכליות של המוצר התיירותי המוצע (התכנות).
  • סיוע בגיוס המשאבים הנדרשים להקמת הפרויקטים (מענקי מפעל מאושר, קרנות והלוואות בנקאיות).
  • הכנת פרוגרמות חקלאיות (אזוריות וישוביות) לשינויים בתקני נחלות (מספר וגודל)ואישורן בועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות.
  • תוכניות פיתוח פנים ישוביות (אזורים משקיים). ניתוח כלכלי/עסקי (הן לאגודות והן לחקלאים בודדים).
  • טיפול בהקצאת קרקע למיזמים באזורי תעשייה.

"פתרונות" יזום, ייעוץ, ניהול פרויקטים, הינה שותפות שתחומי פעילותה כוללים מתן פתרונות מקצועיים לפרויקטים ומיזמים בתחומי התיירות, החקלאות וההתיישבות.
צוות המשרד כולל שני שותפים, בעלי ניסיון וידע רב בתחומי ההתיישבות, הכלכלה, התיירות והמימון. כל פרויקט נבחן בראייה רב מערכתית, תוך ניתוח אפשרויות מימושו ובדיקת הכדאיות הכלכלית בהתאם.
התחומים המרכזיים בהם עוסק משרדנו הינם:

  • תיירות – תוכניות אב, תוכניות פיתוח, פרוגרמות ויעוץ תיירותי לתב"עות. הבחינות כוללות התייחסות מעמיקה להבטים התיירותיים: פוטנציאל, הגדרת המוצר, קהלי יעד, השפעות סביבתיות ולמשמעויות הכלכליות של המוצר התיירותי המוצע (התכנות).
  • סיוע בגיוס המשאבים הנדרשים להקמת הפרויקטים (מענקי מפעל מאושר, קרנות והלוואות בנקאיות).
  • הכנת פרוגרמות חקלאיות (אזוריות וישוביות) לשינויים בתקני נחלות (מספר וגודל)ואישורן בועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות.
  • תוכניות פיתוח פנים ישוביות (אזורים משקיים). ניתוח כלכלי/עסקי (הן לאגודות והן לחקלאים בודדים).
  • טיפול בהקצאת קרקע למיזמים באזורי תעשייה.

פנייה מהירה

אודותינו

"פתרונות" הוקמה בשנת 2005 ועוסקת במגוון רחב של פרויקטים, בחינות כדאיות, ניתוחים כלכליים, הכנת תיקים עסקיים, חונכויות, ייעוץ לאגודות שיתופיות, הכנת פרוגרמות חקלאיות אזוריות ויישוביות, וקידום מיזמים תיירותיים.
המשרד פועל ומכיר היטב את המאפיינים הכלל התיישבותיים, נגיש ומכיר את המערכות הממשלתיות והציבוריות.

 

לקוחות ציבוריים שביצענו עבורם עבודות

Call Now Button