פרוגרמות תיירותיות
פרוגרמות תיירותיות

פרוגרמות תיירותיות

פרוגרמה הינה כלי תכנוני בה מוגדרים הצרכים הכמותיים והאיכותיים לשם השגת היעד התיירותי המוגדר על ידי היזם. פרוגרמה יכולה להיות כוללת או נושאית.

הפרוגרמה מאפשרת ליזם בחינה וניתוח ראשוני של המשמעויות והנגזרות מהמיזם התיירותי המתוכנן. הפרוגרמה מתייחסת לכל פרויקט בנפרד ולכן יכולה לכלול מגוון נושאים, על פי הגדרות המיזם. 

תוכנית פרוגרמתית של מיזם תיירותי כוללת בדרך כלל, את הנושאים הבאים:

  • תאור כללי של הפרויקט, היזמים, המקום וכד'.
  • ניתוח הפוטנציאל התיירותי של האזור, קהלי יעד וכד'.
  • ניתוח s.w.o.t (חזקות, חולשות, הזדמנויות, איומים).
  • ניתוח וגיבוש האופציות לפיתוח שיביאו לידי ביטוי את היתרונות היחסיים של המיזם/הרעיון.
  • בדיקת המצב הסטטוטורי הקיים והנדרש להקמת המיזם.
  • פרוגרמה מפורטת של המיזם, הכוללת את גודלם של תאי השטח הנדרשים, עיצובם, תקנים וכד' (בהתאם לתקני/הנחיות משרד התיירות).
  • בדיקת היתכנות כלכלית ראשונית.
  • תוכנית שיווק ראשונית.
  • המלצות להמשך.

 

המוצר המתקבל בהתאם, הינו פרוגרמה המאפשרת ללקוח לקדם את הפרויקט. לא מעט גופים ציבוריים, מתנים את בחינת הסיוע שלהם לפרויקטים בהכנת פרוגרמה, המשמשת כבחינה ראשונית למשמעויות ולהשלכות (התיירותיות, הסטטוטוריות והכלכליות) של המיזם המבוקש.

מניסיוננו חשיבותה של הפרוגרמה רבה, הן ליזם בקביעת אבני דרך והן לגיוס שותפים למיזם.

לנו בפתרונות הידע המקצועי בתחום והכרות עם משרדי הממשלה השונים. ניסיון רב שנים בהכנת פרוגרמות והכרה בדרישות המשרדים השונים. כל אלו יוצרים סנכרון בין רצונות/צורכי הלקוח ודרישות המשרדים.

 

Call Now Button