תוכניות אב ותכניות כוללניות
תוכניות אב ותכניות כוללניות

תוכניות אב ותכניות כוללניות

התיירות הינה אחד ממחוללי הצמיחה החשובים. פיתוח ועידוד מיזמים תיירותיים, תוך ניצול היתרונות היחסיים של כל אזור, הינו אחד מהנדבכים הבסיסים החשובים בצמיחה ופיתוח אזורי. ענף התיירות כולל בתוכו מספר פרמטרים מרכזיים, אשר בראיה מערכתית נכונה, יכולים לייצר מינוף לפיתוח המרחב במגוון רחב של תחומים:

 • שינוי חיובי בדימוי המקום הן של תושבי האזור והן של הציבור כולו.
 • תוספת מקומות תעסוקה ישירים ועקיפים.
 • תרומה עקיפה מהתפתחותם של ענפים תומכי תיירות ומכפיליהם.
 • השפעת ההכנסות של המועסקים בענף על הצריכה הפרטית באזור.
 • משיכת משפחות לבוא ולהתגורר במקום.

 

 

מנהל התכנון, רואה בשנים האחרונות, חשיבות עליונה בהכנת תוכניות פיזיות אשר קובעות את מדיניות התכנון ואת כיווני הפיתוח של המרחב לשנים הבאות – "תוכנית מתאר כוללנית".
המטרה המרכזית של תכנית מתאר כוללנית הינה הגדרת מדיניות התכנון הכוללת של הרשות וייעוד שטחים עבור כלל השימושים העתידיים הנדרשים.
צוות יועצים רחב מלווה את התוכנית. אחד ממרכיבי התוכנית מתייחס לפיתוח התיירותי ולהשפעותיו על מרחב התכנון. תפקיד היועץ התיירותי בתוכנית, כולל את התחומים הבאים:

 1. סקר מצב קיים.
 2. ניתוח המגמות הקיימות בהתייחס למשאבי תיירות במרחב, אתרי שירות ומתקני תיירות, מסלולי תיור וטיול, אירועי תיירות, מצב סטטוטורי ותוכניות אב ופיתוח קיימות.
 3. הצעות למדיניות/אסטרטגיה ותפיסת פיתוח לענף התיירות באזור, הצעת מערך שילדי לפיתוח התיירות, מיפוי איתורים וייעודי קרקע מוצעים למיזמי תיירות, תפיסת מיתוג שיווקית ומצע פעולה מעשי בעיקר בהיבט התכנוני והסטטוטורי על מנת ליצור הזדמנויות ולהקל על היזמים.
 4. הטמעת רעיונות ומגמות הפיתוח בתוכנית.

 

התוכנית מהווה כלי תכנוני מרכזי לקובעי המדיניות באזור. בתחום התיירותי המשמעויות האופרטיביות הינן:

 • יצירת מותג תיירות מוגדר ומגוון, אשר האתרים והשירותים התיירותיים שבו משלימים זה את זה.
 • הגברת כושר המשיכה של האזור ומגוון הפעילות המצויות בו ועידוד משיכת יזמי תיירות לאזור.
 • הגדלת העוגן הכלכלי – תעסוקתי במרחב התכנון לרווחת התושבים הקיימים וכעידוד למשיכת תושבים חדשים למקום.

 

לנו ב"פתרונות" יכולת ראייה רב מערכתית, ידע מקצועי רחב וניסיון רב שנים לנתח את הפוטנציאל התיירותי האזורי ולהביא לידי ביטוי (כחלק מצוות תכנון כולל), את המשמעויות והנגזרות מהפיתוח התיירותי במרחב התכנון.

 

Call Now Button