פרוגרמה לישוב שיתופי – נתונים

 1. פירוט בתי אב החברים באגודה החקלאית, כולל: שמות משפחות, תאריכי הקליטה לאגודה.
 2. גילאי כל חברי האגש"ח ובניהם המתגוררים בישוב (ללא תושבים המתגוררים בשכירות, אם ישנם).
 3. במידה וקיימת הרחבה קהילתית, מספר בתים מאוכלסים, מספרי מגרשים, שמות משפחה, תאריכי קליטה וגילאים (כולל הילדים).
 4. מצבת קרקע (משבצת וזמנית), כולל מפות רמ"י, עפ"י חוזי משבצת בתוקף.
 5. חוזי רמ"י על הקרקע (משבצת וזמני).
 6. מים (הקצבות ושימושים), בשלוש השנים האחרונות.
 7. פירוט מקורות המים לשטחים המושקים.
 8. פירוט גורמי ייצור חקלאיים (מטעים ע"פ סוג, שלחין, רפת, בקר וכד').
 9. פירוט גורמי ייצור לא חקלאיים (תיירות, תעשייה, מלאכה, מסחר וכד').
 10. מס' עובדים בכל ענף (חלוקה בין חברי האגודה החקלאית ושכירים חיצוניים).
 11. מחזורי פעילות בענפים השונים בשלושת השנים האחרונות.(את מחזורי הפעילות בחקלאות יש לפרט בהתאם לסוגי הענפים: מטעים, לולים וכד).מצ"ב טבלת עזר למילוי הנתונים.
 12. שותפויות אזוריות/מפעלים אזוריים ואחוזי השותפויות בהתאם.
 13. פירוט מבני הציבור (מזכירות, מועדון, פעוטון, גני ילדים, בית כנסת, צרכניה, וכד')
 14. פירוט מבני המגורים בישוב.
 15. תוכניות קליטה לחמש השנים הבאות, לאגודה החקלאית ולהרחבה הקהילתית.
Call Now Button