ארכיונים: Content Pages

הקצאות קרקע
nimrodmayan-pitronot

הקצאות קרקע

חוק חובת המכרזים, מחייב הוצאת מכרז פומבי ע"י רשות מקרקעי ישראל לטובת הקצאת קרקע למיזמים. בחוק קיימות כמה החרגות, למשל: הקצאת קרקע למיזמים תיירותיים אפשרית

קראו עוד »
פרוגרמות תיירותיות
nimrodmayan-pitronot

פרוגרמות תיירותיות

פרוגרמה הינה כלי תכנוני בה מוגדרים הצרכים הכמותיים והאיכותיים לשם השגת היעד התיירותי המוגדר על ידי היזם. פרוגרמה יכולה להיות כוללת או נושאית. הפרוגרמה מאפשרת

קראו עוד »
Call Now Button